Ansvarlighed

Klima- og miljøtiltag 

Jensen Gruppen foretager på nuværende tidspunkt mange positive tiltag for klimaet, både når det gælder processer, materialer og anvendelse.

 • Vi arbejder hen imod fortsat at positionere os som en bæredygtig og teknologisk koncern. Det er koncernens vurdering, at det er afgørende for den fortsatte konkurrenceevne og relevans af koncernens virksomheder fremadrettet at udbygge vores investeringer i disse områder.
 • Vi har en progressiv teknologiagenda, der skal sikre bedre forretning gennem digitalisering og data, herunder bidrage til en endnu mere bæredygtig profil.
 • Vi vil i 2021 have den mest bæredygtige portefølje i byggebranchen. Vi tror på bæredygtighed, cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet og genanvendelse, og vi vil sætte nye standarder for miljøhåndteringen og cirkulær økonomi.
Alle virksomheder i Jensen Gruppen skal være CO2 neutral i 2029

Bygge- og anlægsbranchen bidrager hvert år til en betydelig del af den samlede CO2-udledning i Danmark. Derfor har vi et stort fælles ansvar for at bidrage til en løbende reducering af byggebranchens klimaaftryk gennem tæt samarbejde i alle byggeriets faser.

Jensen Gruppen vil gå forrest i branchen, når det handler om bæredygtighed. Vi arbejder med FNs 17 verdens mål for bæredygtig udvikling og har dedikerede indsatser for energioptimere, affaldshåndtering, byggeri med bæredygtige materialer, nye teknologier, logistik og upcycling. Vores erklærede klimapolitiske mål er, at vi skal CO2-neutral senest i 2029.

Klimastrategi 2029

 • Bygninger står i dag for 40 % af det danske energiforbrug, de udleder 40 % af vores samlede CO2 og byggebranchen genererer 30 % af Danmarks affald.
 • Bygge- og anlægsbranchen er i sig selv ikke den største synder i Danmarks CO2-regnskab, men er til gengæld den eneste sektor, der har øget sit CO2-fodspor siden 1990.
 • Kravet til alle sektorer er at nedbringe CO2-udledinger med minimum 70 % i forhold til 1990 inden 2030, så branchen skal gøre en indsats.
Figur 1. Bygge- og anlægsbranchen udledning af drivhusgasser (i CO2-ækvivalenter)
Figur 2. Reduktions-tiltag CO2 2030
Eksempler på tiltag, der kan mindske CO2-fodsporet i Jensen Gruppen
 • Installation af solfangere og anvendelse af vindenergi og jordvarme
 • Reduktion i antal maskintimer ved produktionsoptimering
 • Valg af materiel og materiale, der har mindre CO2-udledning
 • Strategisk anvendelse af trækonstruktioner, upcyclet materiale og genbrug
 • El-biler i firmaflåde, brug af offentlig transport, videokonferencer
 • Optimering af kørsel, logistik og lokalt indkøb
 • Minimering af spild, affald og forsyning
 • Driftsoptimering, bedre vedligehold, reduktion af varme- og el-forbrug

 

Affaldshåndtering

 • Vi allerede blandt branchens bedste til at genanvende vores byggeaffald. I dag genanvender vi 98 % af alt vores byggeaffald, og det er område, hvor vi fortsætter med at investere betragteligt for at sikre en endnu højere genanvendelsesgrad. Vi ser affald som en ressource, og vi vil derfor gerne upcycle.

Bæredygtige byggerier

 • Jensen Gruppen og den verdensførende østrigske entreprenørspecialist Cree har indgået et strategisk samarbejde, der sikrer muligheden for at bygge langt mere bæredygtigt og innovativt i træ i Danmark fremover. Vores mål er at blive dygtigere til hele tiden at finde bedre og mere effektive måder at løse byggeopgaver på. Med træbygninger ændrer vi måden, vi bygger på, og vi er med til at løfte det bæredygtige byggeri til et helt nyt niveau.

CO2-venlige byggepladser

 • Hos Jensen Gruppen arbejder vi målrettet for at omlægge vores bilflåde, herunder de maskiner vi anvender på byggepladserne. Målet er at reducere CO2 -udledningen fra fossile brændsler ved at skifte til eldrevne biler og maskiner i takt med, at teknologien tillader denne udskiftning.

Jensen Gruppens klimastrategi er at være CO2-neutral i 2029 ved at:

 • Nedbringe CO2-aftryk fra virksomhedens drift – kontor, IT, biler, rejser, kantine mm
 • Nedbringe CO2 fra produktionen – maskiner, spild, materialevalg
 • Forbedre CO2 i projektet ved at optimere materiale, forbrug, design mm
JensenGruppen_CO2-badge_Presentation

Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden, accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik.