Whistleblower-politik

Jensen Gruppens whistleblower ordning giver medarbejdere og samarbejdspartnere mulighed for at indberette forhold, der formodes at være i strid med lovgivningen.

Indberetning kan ske fortroligt og anonymt ved at sende en mail via linket her på siden. Indberetningen sker til Jensen Gruppens eksterne advokat, der vil behandle indberetningen fortroligt og anonymt. Indberetningen forbliver anonym, selv om indberetteren oplyser navn og kontaktoplysninger. Ved at oplyse om navn og kontaktoplysninger har den eksterne advokat mulighed for at indhente flere oplysninger fra indberetteren, men advokaten videregiver ikke indberetterens identitet til Jensen Gruppen.

Alle henvendelser behandles og opbevares fortroligt. Jensen Gruppen garanterer, at det ikke vil have negative konsekvenser for hverken en medarbejder eller en samarbejdspartner at gøre brug af ordningen.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use our website, you accept our cookie- and privacy policy.