Hoved- og nøgletal for Jensen Gruppen A/S

Uddrag af årsrapport for Jensen Gruppen A/S

Hovedtal Årsrapport for 2018
Resultat (DKK 1.000)
Nettoomsætning 3.114.677
Bruttofortjeneste 752.262
Resultat af ordinær primær drift 101.440
Resultat før finansielle poster 102.789
Resultat af finansielle poster -5.200
Årets resultat 72.302
Balance (DKK 1.000)
Anlægsaktiver 419.027
Omsætningsaktiver 1.044.668
Balancesum 1.463.695
Selskabskapital 10.000
Egenkapital 503.042
Langfristede gældsforpligtelser 63.464
Kortfristede gældsforpligtelser 764.220
Nøgletal i %
Overskudsgrad i % 3,3
Afkastningsgrad i % 7,0
Bruttomargin i % 24,2
Likviditetsgrad i % 136,7
Soliditetsgrad i % 34,4
Forrentning af egenkapital i % 28,7
Antal medarbejdere 1.088