Persondatapolitik

BESKYTTELSE AF PERSONDATA
Databeskyttelse har høj prioritet hos JENSEN GRUPPEN, og vi ønsker åbenhed og transparens omkring, hvordan vi behandler dine oplysninger. Vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan dine persondata behandles og beskyttes.

Dataansvarlig
JENSEN GRUPPEN består af mere end 60 selskaber, som beskæftiger sig med en lang række forskellige aktiviteter indenfor flere forskellige brancher. Selskaberne i gruppen er inddelt i tre forretningsben, der tæller entreprenørvirksomhed, ejendomme samt et udviklings- og digitaliseringsspor.

JENSEN GRUPPEN
Højlundevej 8
DK-3540 Lynge
Selskabets CVR-nr.: 39212625

JENSEN GRUPPEN er dataansvarlig og udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning. Eventuelle henvendelser vedrørende persondata og databeskyttelse kan rettes til:
info@jensen-gruppen.dk

Hvordan indsamler JENSEN GRUPPEN personoplysninger?
JENSEN GRUPPEN indsamler personoplysninger på følgende måder:
Via browser cookies på vores hjemmeside.
Via sociale medier og offentlige registre.
I visse tilfælde via personer der handler på dine vegne.

Vores indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til gældende lovgivning.

Hvilke informationer indsamler JENSEN GRUPPEN?
JENSEN GRUPPEN kan bl.a. indsamle følgende personoplysninger:
Navn, adresse, telefonnummer samt e-mailadresse.
Ved erhvervskunder indhentes oplysninger om virksomheden og relevante kontaktpersoner hos denne.
Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.
Browserinformationer.

Hvad er formålet med indsamlingen?
JENSEN GRUPPEN indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der er udgangspunktet i relationen mellem parterne og som beskrevet i denne persondatapolitik.

Formålet med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af nedenstående:
Administration i forbindelse med din relation til JENSEN GRUPPEN.
Opfyldelse af lovkrav.

DINE RETTIGHEDER
I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder. Rettighederne er som følger:

Ret til indsigt
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som JENSEN GRUPPEN behandler om dig, samt at modtage yderligere supplerende information i denne forbindelse. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, som JENSEN GRUPPEN har registreret om dig.

Ret til sletning
Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som JENSEN GRUPPEN har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter JENSEN GRUPPEN alle oplysninger, som JENSEN GRUPPEN ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset JENSEN GRUPPENs behandling af dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format, så du kan medtage din data til en anden leverandør. Det omfatter kun de oplysninger, som du selv har givet til JENSEN GRUPPEN, og som JENSEN GRUPPEN behandler baseret på dit samtykke eller af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt.

Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger. Retten til indsigelse gælder kun i særskilte tilfælde. Om retten til indsigelse gælder afhænger af JENSEN GRUPPENs formål med behandlingen, så vel som det juridiske grundlag for behandlingen.

Tilbagekaldelse af samtykke
Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre JENSEN GRUPPEN efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Hvordan kan du udøve dine rettigheder?
Vi tager databeskyttelse meget alvorligt, og derfor håndterer vores medarbejdere altid dine forespørgsler i henhold til ovennævnte rettigheder. Du kan kontakte virksomheden på telefon +45 21 45 47 23 eller på info@jensen-gruppen.dk

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke persondata vi har registreret om dig. Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder skal du kontakte os som beskrevet ovenfor, hvorefter vi fremsender de registrerede oplysninger enten via e-mail eller såfremt det er fortrolige data, kan de afhentes som kopi på vores virksomhedsadresse eller udveksles på anden sikker måde.

Svartiden og eller behandlingstiden for udlevering af oplysninger kan være op til 30 dage. I særlige tilfælde op til 3 måneder. Af sikkerhedsmæssige hensyn, skal JENSEN GRUPPEN være i stand til at verificere din identitet, før din anmodning kan behandles.

Du kan også kontakte JENSEN GRUPPEN på info@jensen-gruppen.dk, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

JENSEN GRUPPEN kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger
De oplysninger, som vi indsamler om dig, lagres forsvarligt i EU.

Dine personoplysninger beskyttes af JENSEN GRUPPEN og virksomheden har etableret interne regler om datasikkerhed, som bl.a. indeholder procedurer og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

JENSEN GRUPPEN har definerede procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata. JENSEN GRUPPEN kontrollerer den faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

For at sikre sig mod tab af data, har JENSEN GRUPPEN etableret en fast og rutinemæssige back up af vores IT- og datalagringssystemer. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der involverer dine personlige oplysninger, vil JENSEN GRUPPEN underrette dig i henhold til gældende lovgivning.

Dine oplysninger kan blive delt inden for JENSEN GRUPPEN’s egen virksomhedsorganisation. Der udveksles ikke persondata med andre virksomheder, ud over de i regnskabs- og skattelovgivningen fastsatte regler.

JENSEN GRUPPEN sletter dine personoplysninger, når JENSEN GRUPPEN efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til JENSEN GRUPPENs behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt eller elektronisk til:

JENSEN GRUPPEN
Højlundevej 8
DK-3540 Lynge
Selskabets CVR-nr.: 39212625
E-mailadresse: info@jensen-gruppen.dk

Hvis du mener, at JENSEN GRUPPEN behandler dine persondata på en ukorrekt måde, kan du kontakte os på ovenstående adresse. Tilsvarende har du mulighed for at klage til Datatilsynet: www.datatilsynet.dk.

Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden, accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik.